Navigation überspringen Sitemap anzeigen

ПЛАНИРАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА БРЕМЕННОСТТА

издаване на МКР (Mutter-Kind- Pass, това е обменната карта на женската консултация, където се документират всички прегледи), неинвазивни пренатални тестове, стволови клетки, родилна помощ и обезболяване, (ако това е необходимо или желано от майката), подготовка за раждането, раждане-нормално или с цезарово сечение (оперативно родоразрешение) в зависимост от медицинските показания, както и секцио по желание, проследяване на възстановяването на родилката.Частни раждания.

Zum Seitenanfang